Khác biệt giữa các bản “Hiếu Cung Hoàng hậu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Danh sách==
*[[Minh Tuyên Tông]] đệ nhị nhiệm [[Tôn hoàng hậu (Minh Tuyên Tông)|Hiếu Cung hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Hiếu Cung Ý Hiến Từ Nhân Trang Liệt Tề Thiên Phối Thánh Chương Hoàng Hậu, cũng có khi gọi tắt là [[Chương hoàng hậu]])
*[[Thanh Thế Tổ]] [[Nhân Thọ Hoàng thái hậu|Hiếu Cung hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Hiếu Cung Tuyên Huệ Ôn Túc Định Dụ Từ Thuần Khâm Mục Tán Thiên Thừa Thánh Nhân Hoàng Hậu, đôi khi lại gọi là [[Thánh Nhân hoàng hậu]], sau này được [[Thanh Thế Tông]] dâng tôn hiệu là [[Nhân Thọ Hoàng thái hậu]])
 
==Xem thêm==
*[[Hiếu Đế]]
Người dùng vô danh