Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc/Vệ tinh Galileo/Lần 2”

{{Featured topic box
|title=Vệ tinh Galileo
|lead={{icon|GABVT}} [[Vệ tinh Galileo]]
|count=5
|image=Jupiter and the Galilean Satellites.jpg
| imagesize=75px
| column1=
: {{icon|FACL}} [[Io (vệ tinh)|Io]]
: {{icon|FACL}} [[Europa (vệ tinh)|Europa]]
| column2=
: {{icon|FACL}} [[Ganymede (vệ tinh)|Ganymede]]
: {{icon|FACL}} [[Callisto (vệ tinh)|Callisto]]
| column3=
}}
 
=====Phản đối=====
#{{OK?}} Tôi thấy [[:en:Wikipedia:Featured topics/Jupiter|chủ điểm này bên en có tận 12 bài viết lận]] chứ không chỉ có 5 bài như bạn liệt kê ở đây. Bạn Featured Topics nên sớm rút ứng cử này đi, chừng nào giúp cả 12 bài được phong sao như bên wiki tiếng Anh hãy quay lại tái cử nhé! [[Thảo luận thành viên:Mintu Martin|<span style="color:#lightblue">&nbsp;'''L.Lawliet'''&nbsp;</span>]]<sup>♪</sup> 02:27, ngày 21 tháng 4 năm 2020 (UTC)
 
=====Ý kiến=====