Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc/Vệ tinh Galileo/Lần 2”

không có tóm lược sửa đổi
 
=====Đồng ý=====
#{{OK}} Chủ điểm Vệ tinh Sao Mộc thì 12 bài, Vệ tinh Galileo chỉ là bộ phận trong các vệ tinh sao Mộc, nhóm này là nhóm nhỏ có đặc điểm nổi bật riêng, chỉ có 4, đủ 4 bài. [[Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="#007FFF">'''[ Lãnh chúa'''</font> <font color="lime">'''Viwiki ]'''</font>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="red"><i>thảo luận</i></font>]]</sup> 02:43, ngày 21 tháng 4 năm 2020 (UTC)
 
=====Phản đối=====