Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc/Vệ tinh Galileo/Lần 2”

không có tóm lược sửa đổi
 
=====Đồng ý=====
#{{OK}} Chủ điểm Vệ tinh Sao Mộc thì 12 bài, Vệ tinh Galileo chỉ là bộ phận trong các vệ tinh sao Mộc, nhóm này là nhóm nhỏ có đặc điểm nổi bật riêng, chỉ có 5, đủ 5 bài gồm bài chung và 4 mặt trăng.(xem cột ở chính giữa) '''Đây là chủ điểm vệ tinh Galileo chứ ko phải chủ điểm vệ tinh sao Mộc'''. MỞ TO CÁI CON MẮT RA MÀ ĐỌC CÁI TIÊU ĐỀ TO ĐÙNG BÊN TRÊN: Vệ tinh Galileo, Vệ tinh Galileo, Vệ tinh Galileo, Vệ tinh Galileo, Vệ tinh Galileo.
 
Vệ tinh Galileo,
cái chữ [[Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc/Vệ tinh Sao Mộc]] ghi chỗ nào đâu.
 
Vệ tinh Galileo,
 
Vệ tinh Galileo,
 
Vệ tinh Galileo,
 
Vệ tinh Galileo.
 
cái chữ '''[[Ứng cử viên chủ điểm chọn lọc/Vệ tinh Sao Mộc]]''' ghi chỗ nào đâu. Chỉ ra xem
 
[[Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="#007FFF">'''[ Lãnh chúa'''</font> <font color="lime">'''Viwiki ]'''</font>]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)|<font color="red"><i>thảo luận</i></font>]]</sup> 02:43, ngày 21 tháng 4 năm 2020 (UTC)