Khác biệt giữa các bản “Thánh Chương Hoàng hậu”

(Trang mới: “'''Thánh Chương Hoàng Hậu''' (''chữ Hán'':聖章皇后) là thụy hiệu của 1 số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều…”)
 
*[[Minh Tuyên Tông]] đệ nhị nhiệm [[Tôn hoàng hậu (Minh Tuyên Tông)|Thánh Chương hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Hiếu Cung Ý Hiến Từ Nhân Trang Liệt Tề Thiên Phối Thánh Chương Hoàng Hậu, có khi gọi là [[Hiếu Cung hoàng hậu]])
*[[Thanh Thế Tổ]] đệ nhị nhiệm [[Hiếu Huệ Chương Hoàng hậu|Thánh Chương hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Hiếu Huệ Nhân Hiến Đoan Ý Từ Thục Cung An Thuần Đức Thuận Thiên Dực Thánh Chương Hoàng Hậu, đôi khi cũng gọi là [[Hiếu Huệ hoàng hậu]])
*[[Thanh Thế Tổ]] khang phi [[Từ Hòa Hoàng thái hậu|Thánh Chương hoàng hậu]] (sau này được vua [[Ung Chính]] và [[Càn Long]] ban thêm nhiều chữ thành thụy hiệu dài là Hiếu Khang Từ Hòa Trang Ý Cung Huệ Ôn Mục Đoan Tĩnh Sùng Văn Dục Thánh Chương Hoàng Hậu, có khi lại gọi là [[Hiếu Khang hoàng hậu]], có thụy hiệu khác là [[Thánh hoàng hậu|Dục Thánh hoàng hậu]])
 
==Xem thêm==
*[[Chương Đế]]
Người dùng vô danh