Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Phjtieudoc/sandbox”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{thành viên:Phjtieudoc/Đầu}}
{| id="mp-topbanner" style="width: 100%; margin-top: 2px; background: transparent;"
{{Mbox
| style="border: 1px solid #CCCCCC; background: #ffffff; vertical-align: top;" | {{Trang Chính/Đầu trang}}
| type = notice
|}<!-------------------- Bên trái -------------------->
| image = [[Tập tin:Wikipe-tan head.png|65px|alt=|link=]]
{| id="mp-upper" style="margin-top: 2px; background: none"
| css = margin: 1px
| id="mp-left" style="width: 50%; border: 1px solid #d4d4d4; background: #ffffff; vertical-align: top; color: #000000;" |
| text = {{center|{{big|'''Bài viết này hiện đang tạm ngưng'''}}}}Bài viết này viết về chủ đề có chuơng trình đang diễn ra. Vì vậy các bản cập nhật mới nhất đôi khi không phản ánh đúng nội dung/chủ đề bài viết. Ngoài ra để dễ dàng viết bài hơn, người tạo bài/biên tập viên đề nghị bài viết này nên được sửa đổi một khi chuơng trình thuộc chủ đề đó kết thúc.
{| style="padding: 2px; width: 100%; vertical-align: top; background: #ffffff"
* {{Small|Xin đừng xóa các thể loại đỏ, việc này để tiện lợi hơn khi dùng công cụ chuyển đổi thể loại. Mọi thông tin chi tiết xin hãy liên hệ với người tạo/chịu trách nhiệm sửa đổi bài viết.}}
! id="mp-tfa-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -5px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Emblem-star.svg|40px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #cedff2; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #5897dd; padding: 0;"><div id="mp-tfa-h2" style="margin-left: 50px;">[[Wikipedia:Bài viết chọn lọc|<span style="color: #000000;">Bài viết chọn lọc</span>]]</div></div>
* {{Small|{{last edited by}} }}
|-
}}
| id="mp-tfa" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Bài viết}}
|-
! id="mp-tfp-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -5px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Records.svg|40px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #ccfcf9; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #4ccbc3; padding: 0;"><div id="mp-tfp-h2" style="margin-left: 50px;">[[Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc|<span style="color: #000000;">Hình ảnh chọn lọc</span>]]</div></div>
|-
| id="mp-tfp" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | <div id="mf-tfp" title="Hình ảnh chọn lọc">{{Trang Chính/Hình ảnh}}</div>
|-
! id="mp-lang-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -5px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Preferences-desktop-locale-2.svg|40px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #c7ec9f; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #32cd32; padding: 0;"><div id="mp-lang-h2" style="margin-left: 50px;">[[Wikipedia:Phiên bản ngôn ngữ|<span style="color: #000000;">Wikipedia ngôn ngữ khác</span>]]</div></div>
|-
| id="mp-lang" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Các ngôn ngữ|liên wiki=có}}
}|}
| id="mp-right" style="margin-top: 2px; background: none" | <!-------------------- Bên phải -------------------->
| style="width: 50%; border: 1px solid #d4d4d4; background: #FFFFFF; vertical-align: top;" |
{| style="width: 100%; padding: 2px; vertical-align: top; background: #FFFFFF"
! id="mp-dyk-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -5px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Help-browser-red.svg|38px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #f2c3c4; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #e05f62; padding: 0;"><div id="mp-dyk-h2" style="margin-left: 50px;">[[Wikipedia:Bạn có biết|<span style="color: #000000;">Bạn có biết…</span>]]</div></div>
|-
| id="mp-dyk" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | <div id="mf-dyk" title="Bạn có biết">{{Trang Chính/Bạn có biết}}</div>
|-
! id="mp-itn-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -5px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Globe-with-clock.svg|40px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #ffd6c0; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #e68d5d; padding: 0;"><div id="mp-itn-h2" style="margin-left: 50px;">[[Chủ đề:Thời sự|<span style="color: #000000;">Tin tức</span>]]</div></div>
|-
| id="mp-itn" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Tin tức}}
|-
! id="mp-otd-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -8px; margin-left: 4px;">[[Tập tin:Office-calendar-modified.svg|45px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #f9f09f; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #daa520; padding: 0;"><div id="mp-otd-h2" style="margin-left: 50px;">[[Wikipedia:Ngày này năm xưa|<span style="color: #000000;">Ngày này năm xưa</span>]]</div></div>
|-
| id="mp-otd" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | <div id="mf-otd" title="Ngày này năm xưa">{{Trang Chính/Ngày này năm xưa}}</div>
|-
! <div style="position: absolute; margin-top: -6px; margin-left: 4px;">[[Tập tin:Gnome-colors-applications-office.svg|44px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #dbca7e; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left; font-weight: bold; border: 1px solid #d08d4d; padding: 0;"><div style="margin-left: 50px;">[[Wikipedia:Chủ đề|<span style="color: #000000;">Các lĩnh vực</span>]]</div></div>
|-
| style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Các lĩnh vực}}
|}
|}<!----------------- Dưới cùng -------------------->
{| id="mp-lower" style="width: 100%; margin-top: 2px; background: none"
| style="border: 1px solid #d4d4d4; background: #ffffff; vertical-align: middle; color: #000000;" |
{| id="mp-bottom" style="width: 100%; padding: 2px; vertical-align: top; background: #ffffff"
|-
! id="mp-sister-head" | <div style="position: absolute; margin-top: -5px; margin-left: 5px;">[[Tập tin:Wikimedia-logo.svg|37px|link=|alt=]]</div><div style="margin: 0; background: #ccc1f3; font-family: inherit; font-size: 120%; text-align: left;font-weight: bold; border: 1px solid #7b68ee; padding: 0;"><div id="mp-sister-h2" style="margin-left: 46px;">Dự án liên quan</div></div>
|-
| id="mp-sister" style="color: #000000; font-size: 100%; padding: 6px;" | {{Trang Chính/Các dự án}}
|}
{| style="height: 50px; width: 100%; margin-top: 2px; background: none;"
|-
| style="width: 100%; border-top: 1px dotted #cccccc; background: #FFFFFF;" |
{| style="width: 100%; vertical-align: middle; background: #FFFFFF; text-align: center; color: #000000;"
|-
| [[Tập tin:Mail-closed.svg|32px|link=]]&nbsp;&nbsp;[[Wikipedia:Liên lạc|Liên lạc với Wikipedia]]
|}
|}
|}
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
<noinclude>{{Interwiki Trang Chính}}{{noexternallanglinks}}</noinclude>