Khác biệt giữa các bản “Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa”

Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của 171.224.181.219 (thảo luận). (TW)
(Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của 171.224.181.219 (thảo luận). (TW))
Thẻ: Lùi sửa
|<center> 2
|<center> Thẩm sát viên
|<center> Phó ThẩmThấm sát viên côngCông nhật
|<center> [[Trung sĩ]]
|-
|<center> 4
|<center> Quận trưởng
|<center> Phó Thẩm sát viên thượngThượng hạng
|<center> [[Thượng sĩ]]
|-
|<center> 5
|<center> Kiểm tra
|<center> Thẩm sát viên côngCông nhật
|<center> [[Thượng sĩ nhất]]
|-
|
|
|<center> Thẩm sát viên thượngThượng hạng
|<center> [[Trung úy]]
|-
|
|
|<center> Biên tập viên côngCông nhật
|<center> [[Đại úy]]
|-
|
|
|<center> Biên tập viên thượngThượng hạng
|<center> [[Trung tá]]
|-
|
|
|<center> Quận trưởng thượngThượng hạng
|<center> [[Chuẩn tướng]]
|-