Khác biệt giữa các bản “Quan Vũ”

n
 
==== Lợi dụng lũ lụt bắt Vu Cấm, Bàng Đức ====
Tháng 8 năm [[219]], mùa thu, trời đổ mưa nhiềulớn ngàyhơn không10 ngớtngày,<ref>[[Tam nướcquốc chí]] - Bàng Đức truyện</ref> sông [[Hán Thuỷ]] lêndâng cao, tràn bờ gây ra lũ lụt. Nước sông mênh mông, dưới chân Phàn thành ngập sâu "năm sáu trượng".<ref>[[Tam quốc chí]] - Bàng Đức truyện</ref> Quân [[Vu Cấm]] và [[Bàng Đức]] đóng đồn ở phía bắc Phàn Thành là vùng đất thấp, bị nước dìm chết gần hết, số ít bỏ chạy thoát. Quan Vũ dùng thủy quân Kinh Châu tấn công, cả hai tướng định chạy trốn không được, đều lần lượt bị bắt. Vu Cấm sợ hãi đầu hàng Quan Vũ.
 
[[Bàng Đức]] cùng tướng sĩ trốn lũ trên đê, chống trả quyết liệt từ sáng đến trưa, rồi cùng một tướng khác đi thuyền nhỏ định về trại [[Tào Nhân]], nhưng thuyền bị lật, Đức bị rơi mất cung tên, đành bám vào thuyền trôi theo dòng nước lũ, rồi bị bắt.<ref>[[Tam quốc chí]] - Bàng Đức truyện</ref> Quan Vũ dụ hàng Bàng Đức, bị Đức chửi mắng rằng:<ref>[[Tam quốc chí]] - Bàng Đức truyện</ref>