Khác biệt giữa các bản “Quan Vũ”

n
{{cquote|''Thằng ranh con, sao dám bảo ta hàng! [[Tào Tháo|Nguỵ vương]] có trăm vạn giáp binh, uy chấn thiên hạ. [[Lưu Bị]] nhà mày chỉ là kẻ tầm thường thôi, há có thể địch nổi sao! Ta thà làm con ma ở [[Tào Ngụy|nước Nguỵ]], chẳng thèm làm tướng của lũ nghịch tặc vậy.''<ref name="BDT"/>}}
Quan Vũ sai người giết Bàng Đức.<ref name="BDT"/> Sau này con trai Bàng Đức để trả thù cho cha đã giết sạch gia tộc Quan Vũ.<ref>''Thục ký'' viết: con [[Bàng Đức]] là Hội theo Chung - Đặng phạt Thục. Thục bị diệt, đã cho giết sạch gia tộc Quan Vũ.</ref>
[[Tập tin:Shang Xi, Guan Yu Captures General Pang De.JPG|nhỏ|240px|Cảnh Quan Vũ bắt tướng [[Bàng Đức]]]]
:Trong [[tiểu thuyết]] ''[[Tam quốc diễn nghĩa]]'' của [[nhà văn]] [[La Quán Trung]] có tình tiết [[hư cấu]] rằng nhân vật Bàng Đức là mãnh tướng từng bắn bị thương cánh tay Quan Vũ, nhưng lại không biết [[bơi]], bị [[Nhân vật hư cấu thời Tam Quốc|nhân vật hư cấu]] là [[Chu Thương|Châu Thương]] bắt sống.