Khác biệt giữa các bản “Quan Vũ”

=== Hậu quả của thất bại của Quan Vũ ===
Quan Vũ ra quân tháng 7 năm [[219]], trong vòng chưa được nửa năm (đến tháng 12 [[Âm Lịch]]) thì thất bại tan nát, không những cùng con trai mất mạng, để mất Kinh Châu, mà còn khiến phe [[Thục Hán]] tổn thất lực lượng nặng nề, [[Long Trung đối sách|chiến lược của Gia Cát Lượng vạch ra ở Long Trung]] không còn khả thi. Sau này, [[Trương Phi]] vì nóng vội đi trả thù, đánh đập tướng sĩ, bị [[Phạm Cương]] và [[Trương Đạt]] [[ám sát]]. Lưu Bị vì mối thù Quan Vũ mà không suy tính lẽ thiệt hơn, [[Trận Di Lăng|mang quân đi đánh Tôn Quyền]] (năm [[221]]), kết quả bị [[Lục Tốn]] đánh thua to, rồi bị bệnh mất. Rất nhiều quan tướng của Thục Hán cũng chết trận ở Ngô, như [[Mã Lương]], [[Trương Nam (Thục Hán)|Trương Nam]], Phùng Tập, cha của [[Phó Thiêm]] là [[Phó Đồng|Phó Dung]]...
:Trong [[tiểu thuyết]] ''[[Tam quốc diễn nghĩa]]'', [[nhà văn]] [[La Quán Trung]] có ý muốn "trả thù" giùm cho Quan Vũ, đã [[hư cấu]] nên việc [[Quan Hưng]], [[Trương Bào]] làm tiên phong, giúp Lưu Bị thắng lớn nhiều trận, và những người đã hại Vũ như [[My Phương]], Phó [[Sĩ Nhân]], [[Mã Trung (Đông Ngô)|Mã Trung]], [[Phan Chương]], [[Chu Nhiên]] đều bị giết... Trên thực tế đa phần những nhân vật lịch sử này đều sống thọ hơn cả Lưu Bị, và quân tướng Đông Ngô chịu rất ít tổn thất.
 
== Mộ phần và sự nghiệp sau cái chết ==