Khác biệt giữa các bản “Quan Vũ”

 
==== Tào Tháo định dời đô ====
Phàn thành rất nguy cấp, nhiều chỗ trong thành bị nước sông làm xói lở,. [[Mãn Sủng]] động viên [[Tào Nhân]] giữ cácthành, tướng cốnước sức liềusẽ chếtrút chống trảnhanh.<ref>Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 606</ref> Tại thành [[Tương Dương (thành cổ)|Tương Dương]], [[Lã Thường]] cũng cố sức cầm cự trước sức tấn công của Quan Vũ. Hai thành bị vây ngặt, hoàn toàn không liên lạc được với nhau. Trước tình thế đó, các tướng Tào khác gồm thứ sử Kinh châu<ref>Phần Kinh châu của họ Tào như trên đã nêu, thực tế chỉ có Nam Dương và nửa Nam quận</ref> là Hồ Tu, thái thú Nam Dương là Trù Phương đều đầu hàng Quan Vũ.
 
Quan Vũ nhân đà thắng trận, dẫn quân tiến sâu vào Hiệp Hạ,<ref>Nay là huyện Hiệp, Hà Nam, Trung Quốc</ref> kích động các bộ tộc thiểu số phản Tào. Nhiều lực lượng chống Tào ở phía nam Hứa Xương nhận ấn hiệu đi theo Quan Vũ. Trung nguyên rung động.