Khác biệt giữa các bản “Quan Vũ”

n
=== Đánh dẹp khởi nghĩa nông dân ===
Năm [[184]], [[khởi nghĩa Khăn Vàng]] của [[Trương Giác]] nổi lên, Quan Vũ cùng [[Trương Phi]] theo [[Lưu Bị]] khởi binh tham gia cùng quân triều đình đánh dẹp khởi nghĩa.
:[[Tiểu thuyết]] ''[[Tam quốc diễn nghĩa]]'' (viết vào [[thế kỷ 14]]) hư cấu ra việc sau khi "kết nghĩa vườn đào", Lưu Quan Trương tự rèn vũ khí cho mình, Quan Vũ rèn một cây đao lớn gọi là "[[Quan đao|Thanh long yển nguyệt đao]]". Tuy nhiên, ''Cổ kim đao kiếm lục'' (viết vào [[thế kỷ thứ 5]]) lại ghi chép rằng Quan Vũ lấy sắt từ núi Võ Đô rèn nên 2 thanh [[kiếm]] cho mình.
 
Trong quá trình đàn áp khởi nghĩa nông dân Khăn Vàng, Vũ và Phi là hai cánh tay đắc lực của Lưu Bị. [[Tam quốc chí]] chép: ''Tiên chủ (Lưu Bị) cùng với hai người (Quan Vũ, [[Trương Phi]]) ngủ cùng giường, tình thân thiết như huynh đệ. Khi có việc công, hai người đứng hầu trọn ngày, mọi thứ đều do Tiên chủ chu toàn, chẳng tị hiềm gian khổ.''