Khác biệt giữa các bản “Quan Vũ”

n
 
==== Bắt đầu được phong thần ====
Năm [[1123]], [[Tống Huy Tông]] lại tăng số lượng các tướng thờ ở Võ miếu lên thành 72 cho tương đương với "''Thất thập nhị hiền''" bên Văn miếu. Tượng Quan Vũ được đặt phía điện ngoài, thuộc 33 vị bên tây, các tướng cùng thời Tam Quốc gồm [[Hoàng Phủ Tung]], [[Đặng Ngải]], [[Trương Phi]], [[Lữ Mông]], [[Lục Kháng]], [[Đỗ Dự]], [[Trương Liêu]], Quan Vũ, [[Chu Du]], [[Lục Tốn]], [[Dương Hựu]], [[Vương Tuấn (đầu Tây Tấn)|Vương Tuấn]]...
 
Cũng vào thời [[Tống Huy Tông]], Quan Vũ lại được thụy hiệu phong vương là ''Nghĩa Dũng Võ An Vương'' (義勇武安王).