Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bài viết đầu tiên của bạn”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã thay đổi mức khóa của “Wikipedia:Bài viết đầu tiên của bạn” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
-->
{{Shortcut|WP:VBM}}
{{chú ý|Đây là trang '''''nói về''''' cách viết một bài mới, '''<big>{{red|khôngKHÔNG phảiPHẢI}}</big>''' là nơi để bắt đầu viết bài!}}</big>''' Nếu bạn muốn thử nghiệm sửa đổi, xin mời sử dụng [[Trợ giúp:Chỗ thử|chỗ thử]]. <small>''Cũng giống như tất cả những gì tại Wikipedia, dĩ nhiên bạn cũng có thể sửa trang này nếu bạn cho rằng bạn có thể cải tiến nó.''</small>}}
{{Chú ý|Dưới đây là những thông tin nâng cao và chi tiết hơn tại [[Wikipedia:Bài viết đầu tiên của bạn]], được thiết kế dành cho những thành viên mới.}}
{{viết bài mới}}