Nguyễn Đức Ninh

Gia nhập ngày 5 tháng 12 năm 2013
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
Nếu bạn có khả năng, xin mời giúp sức cùng tôi.
 
== Các "thành tích" ==
 
Tổng số lần sửa trên Wikipedia tính đến 22/6/2017 là 1.291 lần sửa đổi. Tất cả hành động vì mục đích phi lợi nhuận, vì một kiến thức bách khoa toàn thư online chuẩn xác hơn nữa.
 
== Tặng cho mọi người ==