Nguyễn Đức Ninh

Gia nhập ngày 5 tháng 12 năm 2013
Thay cả nội dung bằng “== Thông tin thêm ==”
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Thay cả nội dung bằng “== Thông tin thêm ==”)
Thẻ: Thay thế nội dung Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
== Phương châm sống ==
*'''Hãy coi mọi thứ xung quanh một cách bình thường hóa và hãy sống tự tin với tất cả những gì bạn đã có và đang có'''.
*'''Khi quyết định sẽ làm một sự thay đổi lớn thì hãy lẳng lặng mà thay đổi, nếu người ta nhận thấy thì mới gọi là thành công'''.
 
== Thông tin thêm ==