Khác biệt giữa các bản “Tập tin:City Lights EP cover.png”

==Mô tả== {{Mô tả bìa đĩa nhạc |Bài=City Lights (EP) |Sử dụng=Infobox |Tên=City Lights |Nghệ sĩ=Baekhyun |Nhãn đĩa=S.M. Entertainment |Thông tin khác= }}
(==Mô tả== {{Mô tả bìa đĩa nhạc |Bài=City Lights (EP) |Sử dụng=Infobox |Tên=City Lights |Nghệ sĩ=Baekhyun |Nhãn đĩa=S.M. Entertainment |Thông tin khác= }})
 
(Không có sự khác biệt)