Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quang Trung, Trùng Khánh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Trước đây, xã Quang Trung thuộc huyện Trà Lĩnh.
 
Đến năm 2019, xã Quang Trung được chia thành các10 xóm: Bản Ngắn, Búng Ổ, Bản Chang, Sác ThượngHạ, Sác Hạ,Thượng - Cốc Đứa, Bản RaGa - Roỏng Khuất, Lũng Lạn, Pác Rình - Kéo Háo, Tắng GiờngGiường - Ngã Tư, Lũng Ngùa.
 
Ngày [[9 tháng 9]] năm [[2019]], sáp nhập hai xóm Sác Hạ và Lũng Ngùa thành xóm Sác Hạ - Lũng Ngùa, sáp nhập hai xóm Búng Ổ và Sác Thượng - Cốc Đứa thành xóm Sác Thượng - Búng Ổ, sáp nhập hai xóm Tắng Giường - Ngã Tư và Bản Ga - Roỏng Khuất thành xóm Thôn Ga.<ref name=NQ-HĐND>[http://soytecaobang.gov.vn/Default.aspx?sname=syt&sid=1317&pageid=32322&p_steering=87245 Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên các xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng]</ref>
 
Ngày [[11 tháng 2]] năm [[2020]], huyện [[Trà Lĩnh (huyện)|Trà Lĩnh]] giải thể, xã Quang Trung được sáp nhập vào huyện Trùng Khánh.<ref name="NQ897">[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=199225 Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14]</ref>
==Hành chính==
Xã Quang Trung được chia thành 7 xóm: Bản Chang, Bản Ngắn, Lũng Lạn, Pác Rình - Kéo Háo, Sác Hạ - Lũng Ngùa, Sác Thượng - Búng Ổ, Thôn Ga.<ref name=NQ-HĐND/>
 
==Chú thích==