Khác biệt giữa các bản “Ngọc Động, Quảng Hòa”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 59903130 của 14.232.39.106 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Địa bàn xã Ngọc Động hiện nay trước đây vốn là hai xã Ngọc Động và Hoàng Hải thuộc huyện Quảng Uyên.
 
Trước khi sáp nhập, xã Ngọc Động có diện tích 23,61 km², dân số là 2.825 người, mật độ dân cư đạt 120 người/km², có 178 xóm: Bản Áo, Đống Khiếng - Bó ChưởngĐa, BúngNgọc ThầuChung, Lũng Cải - LũngNgọc PảngNam, Lũng Mạ - LũngNgọc MongSơn, ThangPhia LũngĐổng - Lũng Nà, Lũng Nhầu, Lũng Niền, Lũng Thoong, Nà Du, PhiaTam CangHợp, Phò Đoỏng, Sộc Cốc, Tẩu Kéo, TẩuTẩư Thoong, Đống Đa, Phia Đỏng. Xã Hoàng Hải có diện tích 24,87 km<sup>2</sup>, dân số là 1.766 người, mật độ dân số đạt 71 người/km<sup>2</sup>, có 147 xóm: BảnChính ÁoMông, Cốc Mèo, CốcLũng ChiaMuông, BảnLũng LộcTàn, LũngThái Cường, -Thông Lũng ĐẩyThá, LũngTri Phương.<ref name=NQ-HĐND>[http://soytecaobang.gov.vn/Default.aspx?sname=syt&sid=1317&pageid=32322&p_steering=87245 LũngNghị Kít,quyết Lũngvề Muôngviệc 1,sáp Lũng Muông 2nhập, Lũngđổi Tàntên -các Lũng Nhùngxóm, Lũngtổ Tàn,dân Lũngphố Thốc,trên địa Tha,bàn Tổngtỉnh Thá,Cao Lũng Muông 3.Bằng]</ref>
 
Ngày [[10 tháng 1]] năm [[2020]], sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Hoàng Hải vào xã Ngọc Động.<ref name="NQ864">[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=199015 Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14]</ref>
 
Ngày [[11 tháng 2]] năm [[2020]], huyện [[Quảng Uyên (huyện)|Quảng Uyên]] giải thể để tái lập huyện Quảng Hòa. Xã Ngọc Động thuộc huyện Quảng Hòa như hiện nay.<ref name="NQ897">[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=199225 Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14]</ref>
==Hành chính==
Xã Ngọc Động được chia thành 15 xóm: Bản Áo, Chính Mông, Cốc Bó, Đống Đa, Lũng Muông, Lũng Tàn, Ngọc Chung, Ngọc Nam, Ngọc Sơn, Phia Đổng - Nà Du, Tam Hợp, Tẩư Thoong, Thái Cường, Thông Thá, Tri Phương.<ref name=NQ-HĐND/>
 
==Chú thích==