Khác biệt giữa các bản “Ngọc Động, Quảng Hòa”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Địa bàn xã Ngọc Động hiện nay trước đây vốn là hai xã Ngọc Động và Hoàng Hải thuộc huyện Quảng Uyên.
 
TrướcNgày khi[[9 sáptháng nhập,9]] năm Ngọc[[2019]], Độngsáp nhập diện tích 23,61 km², dânmột số là 2.825 người, mật độ dân cư đạt 120 người/km², có 8 xóm: Bảnthuộc Áo,hai Đống Đa, Ngọc Chung,Động Ngọc Nam, Ngọc Sơn, Phia Đổng - Nà Du, Tam Hợp, Tẩư Thoong. Xã Hoàng Hải có diện tích 24,87 km<sup>2</sup>, dân số là 1.766 người, mật độ dân số đạt 71 người/km<sup>2</sup>, có 7 xóm: Chính Mông, Cốc Bó, Lũng Muông, Lũng Tàn, Thái Cường, Thông Thá, Tri Phương.<ref name=NQ-HĐND>[http://soytecaobang.gov.vn/Default.aspx?sname=syt&sid=1317&pageid=32322&p_steering=87245 Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên các xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng]</ref>
 
Trước khi sáp nhập, xã Ngọc Động có diện tích 23,61 km², dân số là 2.825 người, mật độ dân số đạt 120 người/km², có 8 xóm: Bản Áo, Đống Đa, Ngọc Chung, Ngọc Nam, Ngọc Sơn, Phia Đổng - Nà Du, Tam Hợp, Tẩư Thoong. Xã Hoàng Hải có diện tích 24,87 km<sup>2</sup>, dân số là 1.766 người, mật độ dân số đạt 71 người/km<sup>2</sup>, có 7 xóm: Chính Mông, Cốc Bó, Lũng Muông, Lũng Tàn, Thái Cường, Thông Thá, Tri Phương.
 
Ngày [[10 tháng 1]] năm [[2020]], sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Hoàng Hải vào xã Ngọc Động.<ref name="NQ864">[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=199015 Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14]</ref>
 
Ngày [[11 tháng 2]] năm [[2020]], huyện [[Quảng Uyên (huyện)|Quảng Uyên]] giải thể để tái lập huyện Quảng Hòa. Xã Ngọc Động thuộc huyện Quảng Hòa như hiện nay.<ref name="NQ897">[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=199225 Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14]</ref>
 
==Hành chính==
Xã Ngọc Động được chia thành 15 xóm: Bản Áo, Chính Mông, Cốc Bó, Đống Đa, Lũng Muông, Lũng Tàn, Ngọc Chung, Ngọc Nam, Ngọc Sơn, Phia Đổng - Nà Du, Tam Hợp, Tẩư Thoong, Thái Cường, Thông Thá, Tri Phương.<ref name=NQ-HĐND/>