Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quan thoại Hạ Giang”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|fam2=[[Nhóm ngôn ngữ Hán|Hán]]
|fam3=[[Quan thoại]]
|script=[[Chữ Hán]] ([[Bạch thoại]])
|map=Dialect Map of Lower Yangtze Mandarin.png
|iso3=none