Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Basilisk”

n
Thêm liên kết
n (Thêm liên kết)
 
==Tham khảo==
{{Tham khảo}}[https://web.archive.org/web/20081209023754/http://www.eaudrey.com/myth/basilisks.htm Bài viết về Basilisk của "Dave's Mythical Creatures and Places"]
{{Tham khảo}}
 
[http://www.bestiary.ca/beasts/beast265.htm Mdeieval Beastiary nói về Bailliisk]
23

lần sửa đổi