Khác biệt giữa các bản “Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam”

có cả 1 tá nguồn nhé
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(có cả 1 tá nguồn nhé)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Cần nguồn tham khảo}}
{{Infobox Company
| company_name = Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam<br />(Vietnam Posts and Telecommunications Group)