Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phản hồi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Phản hồi điện tử]] được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực [[điện tử]] và [[cơ điện tử]], giúp cải thiện đặc tính các mạch [[Khuếch đại điện tử |khuếch đại]], [[Dao động điện tử |phát dao động]] và mạch [[tính toán]], [[mạch điều khiển|điều khiển]].<ref name= "Chen">{{cite book |title= Circuit Analysis and Feedback Amplifier Theory |author= Wai-Kai Chen |publisher= CRC Press |year= 2005 |isbn= 9781420037272 |location= 423825181 |pages= 13–1 |chapter= Chapter 13: General feedback theory |quote= [In a practical amplifier] the forward path may not be strictly unilateral, the feedback path is usually bilateral, and the input and output coupling networks are often complicated. |chapter-url= https://books.google.com/books?id=ZlJM1OLDQx0C&pg=SA13-PA1}}</ref>
 
Trong mạch có phản hồi nói chung, tín hiệu được khuếch đại ở mạch khuếch đại với [[độ khuếch đại]] thuần là <math>A</math>. Mạch phản hồi có hệ số <math>B</math> đưa tín hiệu về cộng với tín hiệu vào (input). [[Độ khuếch đại]] của hệ sẽ là:
:<math>G_c = A/(1-AB)</math>
 
Các [[Khuếch đại điện tử]] tuyến tính sử dụng [[phản hồi âm]] để cải thiện đặc trưng của mạch khuếch đại, chủ yếu là đặc trưng phổ (dải tần và độ lệch pha), từ đó sinh ra hàng loạt các lớp mạch khuếch đại đặc thù (xem ''[[Khuếch đại (định hướng)]]''). Trong số đó có ''Mạch ổn áp một chiều tuyến tính'' (phân biệt với ''Mạch ổn áp một chiều switching'').