Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tính cách”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
==Tính trung lập và tính vừa xấu vừa tốt==
Tính vừa xấu vừa tốt
Nên xmvmgbjm
 
*Kiên định (hay bảo thủ), đôi lúc ta cần giữ vững lập trường, nhưng đôi lúc cũng phải biết thay đổi nếu thấy mình chưa đúng.
Người dùng vô danh