Khác biệt giữa các bản “Khang Hiến vương”

Trang mới: “'''Khang Hiến Vương''' (''chữ Hán'':康献王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ hoặc phiên vương trong lịch s…”
(Trang mới: “'''Khang Hiến Vương''' (''chữ Hán'':康献王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ hoặc phiên vương trong lịch s…”)
(Không có sự khác biệt)