Khác biệt giữa các bản “Điện li”

(→‎Tính tan của muối: Sửa lỗi chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Vd:
 
* Axit yếu: [[Axit sulfuric|H]][[Axit sulfurơ|<sub>2</sub>S]]SO<sub>4</sub>, [[Axit sulfurơ|H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>]], [[Axit phosphoric|H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>]], [[Axit axetic|CH<sub>3</sub>COOH]]...
 
* Bazơ không tan trong nước: [[Đồng(II) hiđroxit|Cu(OH)<sub>2</sub>]], Fe(OH)<sub>3,</sub>...
Người dùng vô danh