Khác biệt giữa các bản “Trung Vũ vương”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Danh sách==
* [[Nhà Lương|Lương triều]] Thủy Hưng Trung Vũ Vương [[Tiêu Đam]]
* Bắc Tề Lan Lăng Trung Vũ Vương [[Cao Trường Cung]] (thường gọi tắt là [[Vũ vương]])
* [[Bắc Tề]] Bình Nguyên Trung Vũ Vương [[Đoàn Thiều]] (thời [[Đông Ngụy]] gọi là Hạ lạc Trung Vũ Nam hoặc Chân Định Trung Vũ Nam, sau đó tiến phong Trường Lạc Trung Vũ Công và Ninh Vũ Trung Vũ Công rồi Quảng Bình Trung Vũ Công, ngoài ra còn biệt phong Nhạc Lăng Trung Vũ Công)
* [[Nhà Đường|Đường triều]] Tây Bình Trung Vũ Vương [[Lý Thạnh]]