Khác biệt giữa các bản “Bắc Bình vương”

'''Bắc Bình Vương''' (''[[chữ Hán]]'':北平王) là [[tước hiệu]] của một số [[nhân vật]] [[lịch sử]] rất quan trọng ở [[khu vực]] [[Á Đông]] thời [[phong kiến]].
==Danh sách==
*Bắc Bình Vương [[Cao Trinh]] thời [[Bắc Tề]]
*Bắc Bình Vương [[Chấn Quốc]] của [[đế quốc Mông Cổ]], truyền đến đời con là [[Nhiếp Cổ Đài]] được một thời gian thì cải phong làm [[Du Vương]].
*Bắc Bình Vương [[Bột Yếu Hợp]] của đế quốc Mông Cổ, kiêm luôn các tước hiệu [[Cao Đường Vương]] và [[Triệu Vương]]
*Bắc Bình Vương [[Na Mộc Hãn]], [[hoàng tử]] thứ 4 của [[Nguyên Thế Tổ]], sau được cải phong thành [[Bắc An Vương]]
*Bắc Bình Vương [[Nguyễn Huệ]], trước là Long Nhương tướng quân, sau lên làm vua trở thành vua [[Thái Tổ]] của [[nhà Tây Sơn|nhà Nguyễn Tây Sơn]]
 
==Xem thêm==
*[[Bát Hiền Vương]]