Khác biệt giữa các bản “Hiếu Tĩnh Vương”

không có tóm lược sửa đổi
'''Hiếu Tĩnh Vương''' (''[[chữ Hán]]'':孝靖王 hoặc 孝静王) trong [[Tiếng Việt]] là [[thụy hiệu]] của một số vị [[phiên vương]], [[quận vương]] hoặc [[thân vương]] trong [[lịch sử]] các [[triều đại Trung Quốc|vương triều phong kiến Trung Quốc]].
==Danh sách Hiếu Tĩnh Vương (孝靖王)==
* Nam triều [[Tiêu Tông (Tây Lương)|Tây Lương Đông Dương Hiếu Tĩnh Vương]] (sau này đăng cơ trở thành [[Hiếu Tĩnh Đế]], thường được gọi tắt là [[Tĩnh Đế]])
*Bắc Tống Bác Lăng Hiếu Tĩnh Vương [[Triệu Thừa Tuyển]] (truy tặng)
*Bắc Tống Vinh Hiếu Tĩnh Vương (hoặc Bộc Hiếu Tĩnh Vương) [[Triệu Tông Xước]]
==Danh sách Hiếu Tĩnh Vương (孝静王)==
 
* [[Bắc Tề]] Trung Sơn Hiếu Tĩnh Vương Nguyên Thiện Kiến (trước đó từng là [[Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế]])
==Xem thêm==
*[[Hiếu Vương]]