Khác biệt giữa các bản “Liệt vương”

không có tóm lược sửa đổi
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Tiền Lương]] [[Trương Mậu|Thành Liệt Vương]] (có các thụy hiệu khác là [[Thành Công (thụy hiệu)|Thành Công]] và [[Thành Vương]])
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Tiền Tần]] Tráng Liệt Vương [[Phù Kiên]] (có các thụy hiệu khác là Tuyên Chiêu Đế hoặc Văn Chiêu Đế, thường được gọi tắt là [[Chiêu Đế]])
* [[Đông Ngụy]] Tề Cảnh Liệt Vương (hoặc Tề Văn Tuyên Vương) Cao Dương (sau này đăng cơ trở thành [[Bắc Tề Văn Tuyên Đế]] hay Bắc Tề Cảnh Liệt Đế)
* Đường triều Sái Liệt Vương [[Lý Úy (Tương Vũ huyện công)|Lý Úy]] (truy tặng, thời [[Bắc Chu]] gọi là Tương Vũ [[Liệt Công]])
* [[Cao Ly Duệ Tông|Cao Ly Minh Liệt Vương]] Vương Vũ (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Minh Liệt Tề Thuận Văn [[Hiếu Đại Vương]])
* [[Vũ Liệt Vương]]
* [[Chiêu Liệt vương]]
* [[Cảnh Liệt vương]]
 
{{trang định hướng nhân danh}}