Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Thị Thanh (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Nguyễn Thị Thanh''' là một tên người Việt rất phổ biến. Một số nhân vật nổi bật mang tên này như:
*[[Nguyễn Thị Thanh (chính khách)|Nguyễn Thị Thanh]] - Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII]], [[Ban thưCông Tỉnhtác ủyđại biểu Quốc hội Việt Nam|Phó Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội]], [[NinhBan Tổ chức Trung ương|Phó Trưởng ban Tổ chức Trung Bìnhương]].
*[[Gia đình Hồ Chí Minh#Nguyễn Thị Thanh|Nguyễn Thị Thanh]] - Chị ruột của danh nhân [[Hồ Chí Minh]], lãnh tụ [[Việt Nam]].
 
Người dùng vô danh