Khác biệt giữa các bản “Bồng Sơn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tỉnh = [[Bình Định]]
| huyện = [[Hoài Nhơn]]
| thành lập = 2020
*19/2/1986: thành lập thị trấn Bồng Sơn<ref name=15-HĐBT/>
*22/4/2020: thành lập phường Bồng Sơn
| mã hành chính = 21640<ref>[http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/ Tổng cục Thống kê]</ref>
| mã bưu chính =