Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phản hồi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Phản hồi''' ([[tiếng Anh]]: ''feedback'') là quá trình xảy ra khi một phần đầu ra của một hệ thống được chuyển trở lại làm một phần của đầu vào, tức là như một phần của [[chuỗi tín hiệu]] [[Quan hệ nhân quả |nguyên nhân]], và kết quả tạo thành một mạch hoặc vòng lặp. <ref name= Ford>{{cite book |title= Modeling the Environment |author= Andrew Ford |chapter= Chapter 9: Information feedback and causal loop diagrams |pages= 99 ''ff'' |publisher= Island Press |year= 2010 |isbn= 9781610914253 |chapter-url= https://books.google.com/books?id= 38PJahZTzC0C&pg= PA99lpg= PA99 |quote= This chapter describes [[causal loop diagram]]s to portray the information feedback at work in a system. The word ''causal'' refers to cause-and-effect relationships. The word''loop'' refers to a closed chain of cause and effect that creates the feedback.}}</ref> Một hệ thống như vậy được cho là ''phản hồi lại'' chính nó. Khái niệm [[Quan hệ nhân quả |nguyên nhân và kết quả]] phải được xử lý cẩn thận khi áp dụng cho các hệ thống phản hồi.
 
Xác định nhân quả đơn giản về một hệ thống phản hồi là khó khăn, vì hệ thống thứ nhất ảnh hưởng đến hệ thống thứ hai và thứ hai ảnh hưởng đến hệ thống thứ nhất, dẫn đến một cuộc tác động vòng tròn. Điều này làm cho lý luận dựa trên [[Quan hệ nhân quả |nguyên nhân và kết quả]] khó khăn, và cần phải phân tích toàn bộ hệ thống.<ref>{{cite book |title= Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers |author1= Karl Johan Åström |author2= Richard M. Murray |chapter= §1.1: What is feedback? |chapter-url= https://books.google.com/books?id=cdG9fNqTDS8C&pg=PA1&dq=%22This+makes+reasoning+based+on+cause+and+effect+tricky%22 |isbn= 9781400828739 |year= 2010 |page= 1 |publisher= Princeton University Press}} Online version found [http://authors.library.caltech.edu/25062/1/Feedback08.pdf here].</ref>