Khác biệt giữa các bản “Huề Vương”

==Danh sách==
*[[Chu Huề Vương]] thời [[Xuân Thu]] (còn có các thụy hiệu khác là Huề Huệ Vương hay [[Huệ Vương]])
*Thiệu Lăng Huề Vương [[Tiêu Luân]] đời [[nhà Lương]] thời [[Nam Bắc triều (Trung Quốc)|Nam Bắc triều]] (có các thụy hiệu khác là [[An Vương]] hay Tráng [[Vũ Vương]], sau về hàng [[Bắc Tề]] gọi là: Lương Huề Vương, Lương An Vương hoặc Lương Tráng Vũ Vương).
 
==Xem thêm==