Khác biệt giữa các bản “Trung Túc công”

(Trang mới: “'''Trung Túc Công''' (''chữ Hán'':忠肅公) là thụy hiệu của một số vị quốc công, quận công, huyện công hoặc h…”)
 
==Danh sách==
*Đường triều Tấn Trung Túc công [[Hàn Hoảng]]
*Nguyên triều Từ Trung Túc công [[Triệt Lý (Yên Chỉ Cát Bộ)|Triệt Lý]] (sau được truy tặng làm Vũ Ninh Trung Túc Vương)
* [[Việt Nam]] [[Nhà Nguyễn|Nguyễn triều]] Lạng Giang Trung Túc công [[Nguyễn Phúc Hội|Tôn Thất Hội]] (có thụy hiệu khác là [[Túc Vũ công]])
 
==Xem thêm==
*[[Túc Công]]