Khác biệt giữa các bản “1829”

 
== Sinh ==
* [[5 tháng 1]] – [[Nguyễn Phúc Miên Thể]], tước phong Tây Ninh Quận công, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1864]]).
* [[9 tháng 4]] – [[Nguyễn Phúc Thụy Thận]], phong hiệu Bình Thạnh Công chúa, công chúa con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1907]]).
* [[18 tháng 4]] – [[Nguyễn Phúc Miên Dần]], tước phong Trấn Tĩnh Quận công, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1885]]).
* [[16 tháng 10]] – [[Nguyễn Phúc Miên Cư]], tước phong Quảng Trạch Quận công, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] (m. [[1854]]).
* Không rõ – [[Hoàng Diệu]], quan [[nhà Nguyễn]] (m. [[1882]]).
 
== Mất ==
* [[26 tháng 5]] – [[Nguyễn Phúc Quân]], tước phong Quảng Uy công, [[hoàng tử]] con vua [[Gia Long]] (s. [[1809]]).
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh