Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huỳnh Tấn Phát”

}}
 
Kiến trúc sư '''Huỳnh Tấn Phát''' ([[1913]]-[[1989]]) là [[Thủ tướng Việt Nam|Chủ tịch Chính phủ]] Cách mạng lâm thời nước [[Cộng hòa Miền Nam Việt Nam|Cộng hòa miền Nam Việt Nam]] (1969-1976), Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước [[Việt Nam|Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam]]. Ông là tác giả của cờ nửa đỏ nửa xanh (Quốc kỳ nước [[Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam|Cộng hòa miền Nam Việt Nam]]).
 
==Tiểu sử==
Người dùng vô danh