Khác biệt giữa các bản “Trung Túc Vương”

'''Trung Túc Vương''' (''[[chữ Hán]]'':忠肃王) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[quốc vương]], [[phiên vương]], [[quận vương]] hoặc [[thân vương]] trong [[lịch sử]] [[chế độ quân chủ]] ở [[khu vực]] [[Á Đông]].
==Danh sách==
*Kim triều Quảng Bình Trung Túc Vương [[Hoàn Nhan Thừa Huy]]
*Nguyên triều Vũ Ninh Trung Túc Vương [[Triệt Lý (Yên Chỉ Cát Bộ)|Triệt Lý]] (truy tặng, thực tế chỉ là Từ Trung Túc Công)
*[[Cao Ly Trung Túc Vương]] Vương Đào (gọi tắt theo thụy hiệu dài Trung Túc Ý [[Hiếu Đại Vương]])