Khác biệt giữa các bản “Kim Gu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| hangul = 김구
| hanja = 金九
| rr = Gim Gu
| rr = Kim Ku
| hanviet = Kim Cửu
}}