Khác biệt giữa các bản “FreeNAS”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| developer = [[iXsystems]]
| author = Olivier Cochard-Labbé
| latest release version = FreeNAS-11.3 U2.1
| latest release date = {{Start date and age|2020|04|0722|df=yes}}<ref>{{cite web |title=FreeNAS 11.3 U2.1 |url=https://www.ixsystems.com/blog/library/freenas-11-3-u2-1/}}</ref>
| latest preview version = 12.0 <ref>{{cite web |title=TrueNAS Core 12.0 Nightly Snapshots Available |url=https://www.ixsystems.com/community/threads/truenas-core-12-0-nightly-snapshots-available.82999//}}</ref>
| latest preview date = {{Start date and age|2020|04|16|df=yes}} <ref>{{cite web |title=Nightly ISO|url=https://www.ixsystems.com/community/threads/truenas-core-12-0-nightly-snapshots-available.82999/}}</ref>