Khác biệt giữa các bản “Diên Hi công lược”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
* 19:50 hằng ngày (19 tháng 01 - 20 tháng 02 năm 2019)
|22 tháng 11 năm 2018 - 20 tháng 2 năm 2019
|Phát sóng trong khung giờ ''Phim truyện dành cho người hâm mộ''.
|Phát sóng trong khung giờ ''Phim truyện dành cho người hâm mộ''. Trên kênh này, bộ phim được phát sóng với 77 tập do thời lượng quảng cáo.<br>Sau ngày 12 tháng 01 năm 2019, do chương trình ''[[Đuổi hình bắt chữ]]'' (phát sóng lúc 19:50 thứ 7 hằng tuần) ngừng phát sóng, bộ phim được phát sóng thêm 1 tập/tuần vào thứ 7.
 
Trên kênh này, bộ phim được biên tập lại thành 77 tập để phù hợp với thời lượng quảng cáo.
 
|Phát sóng trong khung giờ ''Phim truyện dành cho người hâm mộ''. Trên kênh này, bộ phim được phát sóng với 77 tập do thời lượng quảng cáo.<br>Sau ngày 12 tháng 01 năm 2019, do chương trình ''[[Đuổi hình bắt chữ]]'' (phát sóng lúc 19:50 thứ 7 hằng tuần) ngừng phát sóng, bộ phim được phát sóng thêm 1 tập/tuần vào thứ 7.
 
Ngày 04, 05, 06 và 07/02/2019 (tức ngày 30, 1, 2, 3 và 4 Tết), bộ phim tạm ngừng phát sóng để phát sóng các chương trình Tết.
|-
|[[VTC1]]