Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đổi tên người dùng”

Đã lùi lại sửa đổi 60959565 của Huỳnh Nhân-thập (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 60959565 của Huỳnh Nhân-thập (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
* Lý do: Đổi tên cho dễ nhớ. [[Thành viên:Jikest123|Cinderace Galar]] ([[Thảo luận Thành viên:Jikest123|talk with me if you can]]) 00:08, ngày 26 tháng 4 năm 2020 (UTC) [[Thành viên:Jikest123|Cinderace Galar]] ([[Thảo luận Thành viên:Jikest123|talk with me if you can]]) 00:08, ngày 26 tháng 4 năm 2020 (UTC)
*:{{tick}} Đã đổi tên thành công, xin đăng nhập bằng tên người dùng mới. --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|'''<span style="color:green;">minhhuy</span>''']] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|thảo luận]])</sup> 03:06, ngày 26 tháng 4 năm 2020 (UTC)
 
=== <span id="Huỳnh Nhân-thập">Huỳnh Nhân-thập</span> → Josraia ===
{{Đổi_tên2| 1=Huỳnh Nhân-thập | 2=Josraia }}
* Lý do: Tên dễ sử dụng hơn. [[User:Huỳnh Nhân-thập|<tt>'''<span style="color:#4169e1;">Ios.</span>'''</tt>]] 13:40, ngày 26 tháng 4 năm 2020 (UTC)