Khác biệt giữa các bản “Thạnh Mỹ, Nam Giang”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thị trấn Thạnh Mỹ được thành lập vào năm 1981 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Zơ Nông vừa giải thể. Tuy nhiên Thạnh Mỹ không phải là thị trấn huyện lỵ của huyện Nam Giang, huyện lỵ đặt tại xã Cà Dy.
 
DựHiện kiếnnay, toànhuyện bộlỵ cơ sở trung tâmcủa huyện lỵ Nam Giang sẽđã được chuyển từ bến Giằng, xã Cà Dy về thị trấn Thạnh Mỹ.
 
==Hành chính==
Người dùng vô danh