Khác biệt giữa các bản “Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Chỉ huy trưởng: Đại tá Nghiêm Đình Trung (02.2020- )
 
Chính ủy: Phạm Huy Đông
 
* Sư đoàn BB3- Lạng Giang,Bắc Giang<ref>{{Chú thích web|url = http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=1&macmp=1&mabb=9400|tiêu đề = Sư đoàn 3 Sao Vàng “Về chiến trường xưa, Tri ân đồng đội”}}</ref>
Người dùng vô danh