Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Lê Thái Tổ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
[[Thành viên:Khoailangvietnam|Khoailangvietnam]] ([[Thảo luận Thành viên:Khoailangvietnam|thảo luận]]) 01:17, ngày 23 tháng 12 năm 2018 (UTC)
01:15, ngày 23 tháng 12 năm 2018 (UTC)
 
[Năm 1433] Tháng 12, ngày mồng 2, sai bọn bồi thần Lê Vỹ, trình Chân sang nhà Minh báo tang.
 
Ngày 19, nhà Minh sai chánh sứ là Binh bộ thị lang Từ Kỳ, phó sứ là Hành nhân ty hành nhân Quách Tế sang đòi số vàng cống hàng năm.
 
Trước đó, nhà minh mấy lần sai sứ sang đòi nhiều số vàng cống hàng năm. Cao Hoàng Đế xin theo như lệ cống ba năm một lần đời Hồng Vũ. Vua Minh khăng khăng không chịu. Đến đây lại sai bọn Kỳ, Tế sang.
 
Điều này chứng tỏ là Lê Thái Tổ không hề cống vàng theo như yêu cầu cống vàng hàng năm của nhà Minh[[Thành viên:Luongsonbac|Luongsonbac]] ([[Thảo luận Thành viên:Luongsonbac|thảo luận]]) 05:07, ngày 27 tháng 4 năm 2020 (UTC)
 
==Bài viết quá nhiều sai lầm==
250

lần sửa đổi