Khác biệt giữa các bản “Máy rút tiền tự động”

[[File:Atm blockdiagram.png|thumb|upright|Sơ đồ khối của ATM]]
== Phần mềm ==
[[File:Windows XP sighted 'in the wild' on a cash point, 3 August 2018.jpg|thumb|right|Mặc dù hệ điều hành đã được Microsoft hỗ trợ trong hơn năm năm kể từ tháng 3 năm 2020, một số lượng lớn máy ATM vẫn sử dụng các phiên bản của [[Microsoft Windows XP | Windows XP]], như đã thấy với máy này tại một chi nhánh của [ [Tesco Express]] ở [[Slough]], Berkshire.]]
 
== Tác động đến lao động ==
== Bảo mật ==