Khác biệt giữa các bản “Máy rút tiền tự động”

 
Ngoài các phương thức được sử dụng để bảo mật và bảo mật giao dịch, tất cả lưu lượng liên lạc giữa ATM và Bộ xử lý giao dịch cũng có thể được mã hóa bằng các phương thức như [[SSL]].<ref>[http://www.ebcvg.com/press.php?id=794] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151016073750/http://www.ebcvg.com/press.php?id=794|date=16 October 2015}}</ref>
{{Clear}}
 
== Sử dụng trên toàn cầu ==