Khác biệt giữa các bản “Máy rút tiền tự động”

 
Để đơn giản hóa việc phân tích sử dụng ATM trên toàn thế giới, các tổ chức tài chính thường chia thế giới thành bảy khu vực, do tỷ lệ thâm nhập, thống kê sử dụng và các tính năng được triển khai. Bốn khu vực (Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu và Nhật Bản) có số lượng ATM cao trên một triệu người.<ref>{{cite web|url=http://www.interac.org/en_n3_31_abmstats.html |title=Archived copy |accessdate=2006-08-11 |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20061005015130/http://www.interac.org/en_n3_31_abmstats.html |archivedate=5 October 2006 }}</ref><ref>{{cite journal|url=http://www.bis.org/publ/cpss74.htm |title=Statistics on payment and settlement systems in selected countries - Figures for 2004 |publisher=Bis.org |date=2006-03-31 |accessdate=2011-02-11| archiveurl= https://web.archive.org/web/20110117150724/http://www.bis.org/publ/cpss74.htm| archivedate= 17 January 2011 | url-status= live}}</ref> Mặc dù số lượng máy ATM lớn, nhưng có nhu cầu thêm về máy móc ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương cũng như ở Châu Mỹ Latinh.<ref>{{cite web|url=http://www.bis.org/cpss/paysysinfo.htm |title=Central bank payment system information |publisher=Bis.org |date=2001-02-05 |accessdate=2011-02-11| archiveurl= https://web.archive.org/web/20110116023617/http://www.bis.org/cpss/paysysinfo.htm| archivedate= 16 January 2011 | url-status= live}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.eiu.com/site_info.asp?info_name=eiu_Visa_accessing_payments_systems_Latin_America |title=EIU.com |publisher=EIU.com |accessdate=2014-02-19 |url-status=live |archiveurl=https://web.archive.org/web/20131111073605/http://www.eiu.com/site_info.asp?info_name=eiu_Visa_accessing_payments_systems_Latin_America |archivedate=11 November 2013 |df=dmy-all }}</ref> Macau có thể có mật độ ATM cao nhất với 254 ATM trên 100.000 người lớn.<ref>{{cite news|last1=Fraiser|first1=Naill|title=ATM withdrawals in Macau top HK$10 billion a month, as authorities ensure machines never run dry, source says|url=http://www.scmp.com/news/hong-kong/economy/article/2093202/atm-withdrawals-macau-top-hk10-billion-month-authorities|accessdate=5 May 2017|work=[[South China Morning Post]]|date=5 May 2017|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170505170051/http://www.scmp.com/news/hong-kong/economy/article/2093202/atm-withdrawals-macau-top-hk10-billion-month-authorities|archivedate=5 May 2017|df=dmy-all}}</ref> ATM vẫn chưa đạt số lượng cao ở Cận Đông và Châu Phi.<ref>{{cite web |url=http://www.bis.org/events/cbcd06e.pdf |title=Archived copy |accessdate=2006-08-11 |url-status=live |archiveurl=https://web.archive.org/web/20060824121535/http://www.bis.org/events/cbcd06e.pdf |archivedate=24 August 2006 |df=dmy-all }}</ref>
{{Clear}}
 
== Phần cứng ==