Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Phjtieudoc”

Thẻ: Câu hỏi cho mô-đun hỗ trợ với một người dùng kinh nghiệm
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
đường kính trái đất ? --[[Thành viên:Doanchibaonk|Doanchibaonk]] ([[Thảo luận Thành viên:Doanchibaonk|thảo luận]]) 08:32, ngày 27 tháng 4 năm 2020 (UTC)
:12.742 km [[User:Phjtieudoc|<font size="2" color="B10212"><strong><var>Phjtieudoc</var></strong></font>]] ([[User talk:Phjtieudoc|<font size="2" color="2A5692"><em>thảo luận</em></font>]]) 03:58, ngày 28 tháng 4 năm 2020 (UTC)